با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

پیام رسان های ایرانی

پیام‌رسان‌های ایرانی که در ایران بیشتر به صورت پیام‌رسان‌های داخلی شناخته می‌شود، به مجموعه‌ای از پیام‌رسان‌ها گفته می‌شود که در داخل ایران و توسط شرکت‌ها یا گروه‌های ایرانی ساخته شده‌اند.