با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

گوشی نوبیا

نوبیا - Nubia شرکت الکترونیک چینی است، که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد.