با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

ماستودون

ماستودون - Mastodon : یک نرم‌افزار اوپن سورس و متن‌باز خودمیزبان (خدمات وب) برای ساخت شبکهٔ اجتماعی است که این امکان را به هر شخص می‌دهد تا گره سرور خود را در شبکه میزبانی کند و پایگاه‌های مختلف از کاربران آن در میان سروهای متفاوتی پخش هستند.