با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

نورالینک

شرکت نیورالینک یا نورالینک (Neuralink Corporation)، یک شرکت آمریکایی در زمینه فناوری نورون یا فناوری عصبی تاسیس شده توسط ایلان ماسک است که تراشه‌های ارتباط مغز و کامپیوتر قابل کاشت در مغز یا واسط مغز و رایانه تولید می‌کند.