با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

جدیدترین اخبار و مقالات کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی(quantum computing) کامپیوتری است که از پدیده‌های مکانیک کوانتوم برای انجام محاسبات خود کمک می‌گیرد. در کامپیوترهای کوانتومی به جای اینکه از دو حالت صفر و یک برای انجام محاسبات استفاده شود از جهت چرخش الکترون‌ها (اسپین) برای تعریف حالت‌های مختلف و انجام عملیات استفاده می‌شود.