با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

هوش مصنوعی سورا

سورا (Sora) یک مدل متن به ویدئو است که توسط سازمان تحقیقاتی هوش مصنوعی مستقر در ایالات متحده به نام اوپن‌ای‌آی توسعه یافته‌است. این نرم‌افزار بر اساس توصیفات ارائه‌شده می‌تواند ویدئو تولید کند و همچنین ویدئوهای موجود را به جلو یا عقب در زمان گسترش دهد.