با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

ایکس

شبکه اجتماعی ایکس X نام جدید شبکه اجتماعی توییتر