با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
صندوق بین‌المللی پول: هوش مصنوعی ۴۰ درصد مشاغل را از بین می‌برد
عکس : هوش مصنوعی
.

به گفته کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول ، سیاست‌گذاران باید از تشدید تنش‌های اجتماعی ناشی از پیشرفت‌های فناوری جلوگیری کنند.

این گزارش می‌گوید در اقتصادهای پیشرفته، ۶۰ درصد مشاغل تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت که البته در نیمی از موارد، باعث افزایش بهره‌وری کارگران خواهد شد.اما در سایر مشاغل، هوش مصنوعیبه جایگزینی نیروی انسانی منجر خواهد شد که می‌تواند موجب کاهش دستمزد و حذف برخی مشاغل گردد.

همچنین پیش‌بینی شده‌است در کشورهای کم‌درآمد، تنها ۲۶ درصد مشاغل تحت تاثیر قرار گیرند که این امر شکاف جهانی را عمیق‌تر می‌کند.

جورجیوا تاکید کرد برای مقابله با این چالش‌ها، باید سیستم‌های حمایت اجتماعی و بازآموزی نیروی کار آسیب‌پذیر ایجاد شود تا گذار به هوش مصنوعیهمراه با عدالت و حمایت از شهروندان صورت پذیرد.

این گزارش صندوق بین‌المللی پول، همزمان با نشست داووس منتشر شده است که هوش مصنوعییکی از دستورکارهای اصلی آن محسوب می‌شود.

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
واتساپاینستاگرام