با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
بازسازی تصاویر میکروسکوپی با کمک هوش مصنوعی و قوانین فیزیک ممکن شد
عکس : بازسازی تصاویر میکروسکوپی با کمک هوش مصنوعی
.

هوش مصنوعی جدید محققان می تواند بدون استفاده از داده های واقعی تصویرسازی میکروسکوپی انجام دهد.آموزش هوش مصنوعی جدید توسط قوانین فیزیک انجام گرفت. بدین ترتیب این فناوری اکنون می تواند از روی هولوگرام های مصنوعی،به ساخت تصاویر میکروسکوپی اندام های بدن بپردازد.

طبق گزارش منتشر شده توسط ساینس دیلی، هوش مصنوعی جدید با نام GedanKenNet با استفاده از قوانین فیزیک آموزش دیده است. محققان این هوش مصنوعی را با الهام از آزمایش مشهور انیشتین به نام گدانگن توسعه دادند. این آزمایش با رویکردی فکری توانسته بود در ایجاد نظریه نسبیت کمک کند.

قوانین فیزیک و حتی قوانین حوزه الکترومغناطیس که به این هوش مصنوعی آموزش داده شد آن را قادر ساخت تا تنها از طریق هولوگرام های مصنوعی تصاویر میکروسکوپی تولید کند. هولوگرام ها نیز تنها تصورات ذهنی بوده و بر مبنای جهان واقعی نبوده اند‌.

یکی از آزمایش های انجام شده روی این هوش مصنوعی در مورد تصاویر هولو گرافیکی سه بعدی بافت های بدن بود. در این آزمایش هوش مصنوعی به خوبی توانست از هولوگرام ها تصاویر مربوط به بافت های بدن را بازسازی کند. همچنین عملکرد این هوش مصنوعی نسبت به روش های دیگر که در آنها از حجم زیادی داده برای آموزش استفاده شده بود، بسیار بهتر ارزیابی شد. علاوه بر آن محققان توانستند با کمک هوش مصنوعی GedanKenNet به تولید امواجی از نور بپردازند که در آن قوانین فیزیکی معادلات امواج نیز رعایت شده بود.

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
تلگرامواتساپایتاتوییترفیس بوکلینکدین