با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
سم آلتمن از OpenAI نسبت به حذف بسیاری از مشاغل توسط هوش مصنوعی هشدار داد
عکس : سم آلتمن خالق ChatGPT

خالق ChatGPT نسبت به استفاده از هوش مصنوعی به جای کارکنان و حذف بسیاری از مشاغل در آینده توسط این فناوری هشدار جدی داد.

از نظر سم آلتمن نابودی بسیاری از مشاغل و استفاده از هوش مصنوعی به جای آنها بسیاری نگران کننده است. مدیر عامل OpenAI که خود یکی از پیشروان این فناوری در جهان محسوب میشود معتقد است پیشرفت های ایجاد شده در این فناوری می تواند به نابودی بسیاری از شغل ها منجر شده و این موضوع باید به یک هشدار جدی تبدیل شود. وی در کنفرانس اخیر خود اعلام کرد به طور میانگین هر ۱۵۰ سال نیمی از مشاغل مردم از بین می رود. او در این مورد می گوید: اینکه هوش مصنوعی جای مشاغل را بگیرد از نظر من ترسناک نبوده و در واقع بنظرم این کار خوب است. به نظر من این کار باعث میشود تا مشاغل جدید و بهتری پیدا شود.

البته گفتن این موضوع به مردم در مورد نابودی شغل آنها چندان آسان نخواهد بود. اظهار نظر آلتمن و نظر وی در مورد نابودی مشاغل نیز در جایگاه خود جالب توجه است. زیرا وی این موضوع را خوب تلقی می‌کند. وی در صحبت های خود اعلام کرد باید در زمینه به کارگیری هوش مصنوعی به جای انسان کاری انجام شود. نظرات آلتمن در مورد هوش مصنوعی در سخنرانی های وی متناقض است. وی در برخی از سخنرانی ها این فناوری را ترسناک می داند. از طرفی دیگر اعلام می کند افراد فقیر می توانند برای دریافت مشاوره های پزشکی از هوش مصنوعی استفاده کنند.

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
تلگرامواتساپایتاتوییترفیس بوکلینکدین