با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

جدیدترین اخبار و مقالات نسل های اینترنت

پس از آن با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز بشر، نسل های شبکه تلفن همراه دیگری به وجود آمدند که عبارتند از: نسل دوم تلفن همراه (یا 2G)، نسل سوم تلفن همراه (یا 3G)، نسل چهارم تلفن همراه (یا 4G) و نسل پنجم تلفن همراه (یا 5G).