با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

جدیدترین اخبار و مقالات فناوری دارویی

فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)، (به انگلیسی: Pharmaceutics) و (به آلمانی: Pharmazeutische Technologie) در داروسازی هنگامی‌که یک ماده شیمیایی دارای خواص دارویی باشد، مراحل منظمی را تا هنگام تبدیل شدن به داروی مناسب، بی‌ضرر و مؤثر برای بیمار پشت سر می‌گذارد، فرایندی که که ماده موردنظر تا زمان تبدیل شدن به دارو پشت سر می‌گذارد را، فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس می‌گویند. فناوری دارویی در داروسازی در بر گیرنده موضوعات متعددی می‌باشد، که همه آنها مربوط به مراحل و فرایندی است، که یک دارو تا پایان تولید، طی می‌کند. این فرایند، مراحلی چون: اکتشاف، ساخت، جداسازی و خالص‌سازی، آزمایش برای بررسی اثرات داروشناسی و نداشتن اثرات سمی جدی را در بر می‌گیرد. از واژه فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس به‌معنای علم طراحی اشکال دارویی نیز بکار برده می‌شود.