با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
قطره آب محبوس در نمک تاریخ ۱۵۰ میلیون ساله اقیانوس را در خود دارد
عکس : قطره آب محبوس در نمک تاریخ ۱۵۰ میلیون ساله اقیانوس را در خود دارد
.

بررسی قطرات موجود در نمک توانست تاریخ ۱۵۰ میلیون ساله اقیانوس و زمین شناسی سیاره زمین را نشان دهد.

اخیرا محققان مجموعه میکروسکوپی ای از آب که درون بلور نمک قرار داشت مورد تجزیه و تحلیل شیمیایی قرار دادند. آنها متوجه شدند بسیاری از داده های مربوط به اطلاعات تاریخ زمین شناسی درون این بلورها قرار دارد.

مبراهتو ولدقبریل به همراه تیم لوئنشتین از دانشگاه های پرینستون و بینگهمتون لیتیوم موجود در یک هالیت دریایی را مورد بررسی قرار دادند. هالیت دریایی به نوعی سنگ نمک دریایی گفته میشود. در این بررسی تاریخچه مربوط به صفحات اقیانوس ی در بستر دریا بازسازی شد.این بررسی درک بیشتری از شرایط جوی در طول زمان ارائه خواهد کرد. ولدقبریل در این مورد می گوید: بین شیمی اتمسفر و شیمی اقیانوس ارتباط مستقیمی وجود دارد. در واقع اتفاقات اقیانوس منعکس کننده اتفاقات جو است.

آب اقیانوس علاوه بر نمک حاوی مواد معدنی نیز بوده و میزان آن نیز نشان دهنده فرآیندهای مختلف در زمان های معین است. اگر چه هالیت دریایی به طور کامل اشباع نیست اما درون آن محفظه های کوچکی از آب وجود دارد که قدمت ان به زمان تشکیل آن برمی گردد. بدین ترتیب وضعیت شیمیایی اقیانوس ها درون هالیت ثبت و ذخیره خواهد شد.

این تحقیقات می تواند درک درستی از بهم پیوستگی سیستم های زمین و فعالیت های تکتونیکی صفحه ارائه کند و نشان دهنده تنظیم آب کره زمین و جو آن باشد.

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
تلگرامواتساپایتاتوییترفیس بوکلینکدین