با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید

جدیدترین اخبار و مقالات حلقه و انگشتر هوشمند

انگشتر هوشمند یک دستگاه الکترونیکی با اجزای قابل حمل پیشرفته است که ویژگی‌های دستگاه‌های تلفن همراه را با ویژگی‌های نوآورانه مفید برای استفاده تلفن همراه ترکیب می‌کند. انگشترهای هوشمند، که معمولاً به اندازه انگشترهای سنتی یا بزرگ‌تر هستند، ویژگی‌های یک دستگاه تلفن همراه مانند توانایی پرداخت و کاهش کنترل دسترسی را با کاربردهای نوآورانه محبوب مانند کنترل حرکات و ردیابی فعالیت ترکیب می‌کنند. انگشترهای هوشمند می‌توانند مستقیماً با تلفن‌های هوشمند یا دستگاه‌های سازگار (مانند رایانه شخصی) از طریق برنامه‌ها و وبگاه‌های مختلف ارتباط برقرار کنند.