با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
ایده جدید اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود نور خورشید به زمین
عکس : ایده جدید اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود نور خورشید به زمین
.

اتحادیه اروپ ا قصد دارد با هدف ایجاد الگوهای جدید آب و هوایی به بخش مداخلات بزرگ در محیط زیست مانند جلوگیری از رسیدن نور خورشید به زمین ملحق شود. بدین ترتیب می توان اثرات این تغییرات را در حین مبارزه برای حل مشکلات آب و هوایی بررسی خواهد کرد.

اتحادیه اروپ ا به منظور مبارزه با افزایش گرمایش زمین چهارچوب های جدیدی را معرفی خواهد کرد. در این چهارچوب به خطرات بالقوه مهندسی در اتمسفر نیز اشاره شده است. طبق گزارش بلومبرگ در پیش نویس این سند آمده است: فناوری ها ممکن است باعث ایجاد ریسک های جدید برای انسان ها و اکوسیستم شود. همچنین به ایجاد عدم توازن قدرت بین کشورها می انجامد. در نهایت نیز به ایجاد مشکلات اخلاقی، حقوقی و حاکمیتی و سیاسی دامن می زنند.این اتحادیه با کمک چهارچوب جدید خود قصد دارد مباحثه ای را آغاز کند که در آن به خطرات مهندسی اقلیم در زمین می پردازد. به گفته این اتحادیه باید برای وضع قوانین گفت چ کوهای بین المللی انجام شود.

راهکارهای نوین در حالی ارائه میشود که بسیاری از کارشناسان در مورد کنترل گرمایش جهانی نگران اند. حتی برخی از آنها معتقدند با ایتفا هداز تزریق مواد به اتمسفر می توان از ورود نور خورشید به زمین جلوگیری خواهد شد.

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
تلگرامواتساپایتاتوییترفیس بوکلینکدین